50 tys. ukończonych kursów w „Akademii PARP”. Przedsiębiorcy masowo korzystają ze szkoleń on-line