„Dostępność szansą na rozwój”: Wystartował nabór na operatorów wsparcia szkoleniowo-doradczego