Jest już dostępna publikacja przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich