Fundusze Norweskie wspierają inicjatywy istotne społecznie