Konferencja: Odyseja  2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych