PARP przedstawi wnioski z badania w sektorze komunikacji marketingowej