Polskie firmy inwestują w cyfryzację. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”