330 mln z Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” na innowacje technologiczne