Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych. Porozumienie w sprawie FERS podpisane