PARP przedłuża nabór do ostatniej edycji Akademii Menadżera Innowacji