Kolejny nabór do Ścieżki SMART przeznaczony dla projektów na rzecz dostępności