Globalne innowacje i lokalne triumfy: sukcesy firm z Polski Wschodniej