Wsparcie przedsiębiorców w 2023. PARP podsumowuje miniony rok