Niemal 27 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. PARP ogłasza wyniki konkursu I etapu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”