Stan polskiej przedsiębiorczości po dwóch dekadach w UE – PARP prezentuje „Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2024”