RUSZA INFOSHARE 2020 - NAJWIĘKSZE EUROPEJSKIE SPOTKANIE WIEDZY I BIZNESU