PARP
Polska chętnie wdraża innowacje. Jak wynika z danych GUS z listopada 2021 r., nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową, ściśle powiązaną z nowatorskimi pomysłami, wyniosły w 2020 r. 32,4 mld zł. Za 62,8% tych nakładów odpowiadały przedsiębiorstwa. Rośnie ...
Aktualności
W sobotę 15 kwietnia, między 14:00 a 17:00 odbędzie się kolejny Dzień Społeczności Pokemon GO. Na graczy będzie czekało wiele bonusów, a Togetic w tym dniu pojawi się częściej na dziko.

23 marca 2023

PARP
Green industry innovation i Blue Growth to obszary objęte programem wsparcia Funduszy Norweskich. Już w przyszłym tygodniu to one będą istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie konferencji Norway Grants Innovation Day. O tym, czym są zielone i niebieskie innowacje, możn...
PARP
22 marca ponownie wystartował Travel Grants, konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu Funduszy Norweskich o łącznym budżecie 35 tys. euro. Skierowany jest on do klastrów i instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwo...
PARP
22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, w celu uświadomienia jak dużym problemem jest brak dostępu do czystej wody pitnej i jak ważna dla państw członkowskich jest...
PARP
Polski rynek pracy znalazł się w ciekawym punkcie. Obecne są na nim cztery pokolenia – baby boomers oraz generacja X, Y i Z. Postęp technologiczny i społeczny nieustannie przyczynia się do dynamicznego rozwoju gospodarki opartej na nowych technologiach, które do tej pory...
PARP
Technologia blockchain to termin, o którym od kilku lat jest coraz głośniej. Zagadkowa nazwa i definicja wciąż pozostają niejasne dla wielu z nas. Tymczasem blockchain już teraz modyfikuje sposób, w jaki funkcjonują poszczególne biznesy, również w Polsce. Należy spodziew...
PARP
28 marca w Poznaniu odbędzie się konferencja Norway Grants Innovation Day organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wydarzenie będzie poświęcone zielonej oraz niebieskiej gospodarce i przedsiębiorczości, a także wsparciu Funduszy Norweskich w P...
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała kolejną odsłonę raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”. Z przeglądu aktualnych danych z rynku wynika, że aż 41% polskich pracowników zmienia pracę z powodu chęci uzyskania wyższego wynagrodzenia. Zbiega się to ...
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza przedsiębiorców z całej Polski do udziału w cyklu spotkań regionalnych pt. „Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców”. Odbędą się one w każdym z 16 województw. Podczas spotkań właś...
1
2
3
4
5
6
7