Fundusze Europejskie motorem napędowym rozwoju i innowacyjności. Przegląd aktualnych naborów w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia obecne nabory w ramach Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Działania te mają m.in. na celu wspieranie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju ora...
Od 20 lat Fundusze Europejskie w PARP wspierają rozwój wzornictwa

Wzornictwo w Polsce zaczęło się rozwijać już na przełomie XIX i XX wieku, jednak to po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej miało szansę nabrać rozpędu. Polski design, wsparty unijnymi środkami, jest rozpoznawalny i konkurencyjny w skali Europy i świata. W ciągu...
Przełamywanie barier. PARP ogłasza nabór „Dostępność szansą na rozwój 3”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostęp...
Środki z KPO wzmocnią sektor HoReCa!

Pozytywna opinia Rady Unii Europejskiej w sprawie odblokowania dla Polski środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy zbiega się w czasie z 20. rocznicą naszego członkostwa w UE. Mamy zatem podwójny powód do świętowania. Obecność Polski w strukturach unijnych daje nam...
Wzmocnienie polskich MŚP. Inicjatywa wspierająca międzynarodowy handel i innowacje

W odpowiedzi na rosnące potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Stanowi o...
Krajowy Plan Odbudowy – nowe perspektywy dla branży HoReCa

W odpowiedzi na trudności wywołane pandemią COVID-19 w sektorze HoReCa, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oferuje wsparcie w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro, m...
Polska w Unii Europejskiej – 20 lat wykorzystanych szans

1 maja minęło 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bilans? Zdecydowanie na plus! Długa lista korzyści wynikająca z przynależności do Wspólnoty sprawia, że możemy z satysfakcją spojrzeć na drogę transformacji, jaką przebył nasz kraj od 2004 roku. Wielu ekspertów...
Podmioty z Bazy Usług Rozwojowych mogą otrzymać wsparcie w ramach trwającego naboru „Usługi Rozwojowe 4.0”

Trwa nabór w ramach działania „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Nabór wniosków będzie trwać d...
PARP świętuje 20 lat Polski w Unii Europejskiej!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyłącza się do inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i świętuje 20 lat Polski w strukturach UE. Celebracja nie może ominąć także polskich przedsiębiorców, którzy dzięki Funduszom Europejskim mogą liczyć na wsp...
Raport PARP. Aktualny stan rynku pracy w Polsce i jego kluczowe wyzwania

Kwietniowy raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” przedstawia obecny obraz rynku pracy, podkreślając istotne zmiany w bezrobociu, zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. Analiza obejmuje również dane dotyczące ofert pracy oraz prefere...
Fundusze Europejskie motorem napędowym rozwoju i innowacyjności. Przegląd aktualnych naborów w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia obecne nabory w ramach Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Działania te mają m.in. na celu wspieranie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju ora...
Od 20 lat Fundusze Europejskie w PARP wspierają rozwój wzornictwa

Wzornictwo w Polsce zaczęło się rozwijać już na przełomie XIX i XX wieku, jednak to po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej miało szansę nabrać rozpędu. Polski design, wsparty unijnymi środkami, jest rozpoznawalny i konkurencyjny w skali Europy i świata. W ciągu...
Przełamywanie barier. PARP ogłasza nabór „Dostępność szansą na rozwój 3”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostęp...
Środki z KPO wzmocnią sektor HoReCa!

Pozytywna opinia Rady Unii Europejskiej w sprawie odblokowania dla Polski środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy zbiega się w czasie z 20. rocznicą naszego członkostwa w UE. Mamy zatem podwójny powód do świętowania. Obecność Polski w strukturach unijnych daje nam...
Wzmocnienie polskich MŚP. Inicjatywa wspierająca międzynarodowy handel i innowacje

W odpowiedzi na rosnące potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Stanowi o...
Krajowy Plan Odbudowy – nowe perspektywy dla branży HoReCa

W odpowiedzi na trudności wywołane pandemią COVID-19 w sektorze HoReCa, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oferuje wsparcie w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro, m...
Polska w Unii Europejskiej – 20 lat wykorzystanych szans

1 maja minęło 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bilans? Zdecydowanie na plus! Długa lista korzyści wynikająca z przynależności do Wspólnoty sprawia, że możemy z satysfakcją spojrzeć na drogę transformacji, jaką przebył nasz kraj od 2004 roku. Wielu ekspertów...
Podmioty z Bazy Usług Rozwojowych mogą otrzymać wsparcie w ramach trwającego naboru „Usługi Rozwojowe 4.0”

Trwa nabór w ramach działania „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Nabór wniosków będzie trwać d...
PARP świętuje 20 lat Polski w Unii Europejskiej!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyłącza się do inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i świętuje 20 lat Polski w strukturach UE. Celebracja nie może ominąć także polskich przedsiębiorców, którzy dzięki Funduszom Europejskim mogą liczyć na wsp...
1
2
3
4
5
6
7