INFOSHARE 2017 - SPOTKANIE WIEDZY I BIZNESU - ORGANIZATORZY ODSŁANIAJĄ SZCZEGÓŁY 11 EDYCJI KONFERENCJI