Wsparcie dla rozwoju innowacyjności MŚP - współpraca PARP i NCBR Investment Fund