PARP wychodzi naprzeciw potrzebom osób głuchych i niedosłyszących