550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych