Startupy stawiają na lepszą jakość zdrowia i pracy Polaków dzięki Funduszom Europejskim