GUM dla nowoczesnej gospodarki– trwają informacyjno-edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców