PARP: 273 mln zł z Funduszy Europejskich na budowę dróg w Polsce Wschodniej