PARP sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności