Nowe możliwości wsparcia biznesu z programu Horyzont Europa na wideokonferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju