Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja: nowe technologie i adaptacja do zmian klimatu