Branża chemiczna: innowacyjne rozwiązania i globalizacja gospodarki