GPW otwiera się na startupy – tworzy Akcelerator wspólnie z platformą Beesfund