Oświadczenie PARP w sprawie administrowania Bazą Usług Rozwojowych (BUR) - w odpowiedzi na publikacje medialne