Niemal 900 mln zł dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój w 2021 r.