Inwestycje w zdrowie i turystykę województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego współfinansowane ze środków europejskich. PARP przedstawia wybrane projekty wyłonione w konkursie „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”