Branża lotniczo-kosmiczna. Premiera wyników badań I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego