30 TYS. EURO W GOTÓWCE CZEKA NA STARTUPY NA INFOSHARE 2022