Niemal 790 mln z Funduszy Europejskich dla Białegostoku i Olsztyna na komunikację miejską