Polska branża gamedev nie zwalnia. Producenci gier z dotacjami Funduszy Europejskich