PARP podsumowuje: 21 mln zł dla MŚP na ochronę własności przemysłowej z Programu Inteligentny Rozwój