Innowacyjne rozwiązania z dofinansowaniem Funduszy Europejskich na blisko 4,3 mld zł w konkursie „Badania na rynek”