Kent C. Dodds, Venkat Subramaniam, Adam Haertle na święcie technologii w Gdańsku. Infoshare 2022 już 6-7 października!