Fundusze Europejskie wspierają MŚP w obszarze cyfryzacji. Zwiększona alokacja w konkursie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”