Polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla sektora MŚP tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”