425 mln dofinansowania na szkolenia oferowane w Bazie Usług Rozwojowych w 2022 r.