Aktualizacja harmonogramu naborów na 2023 rok w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki