INFOSHARE 2023: NAJWIĘKSZE SPOTKANIE LIDERÓW BIZNESU I INNOWACJI JUŻ W MAJU