Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w górę. Bezrobocie w dół