PARP ogłasza nowy konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej „Infrastruktura drogowa”