Przyszłość branży budowlanej. PARP ogłasza wyniki badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego