Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rynku pracy. PARP prezentuje raport optymalizacji zatrudnienia