Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego